Kancelaria Adwokacka Kraków

Klienci biznesowi

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie wynikającym z profilu działalności Klienta.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria oferuje w szczególności:

  • opiniowanie zagadnień prawnych wynikających ze zgłaszanych problemów,
  • analizę przepisów zawierających regulacje ze wszystkich dziedzin prawa, w zakresie działalności Klienta (w tym analizy wprowadzanych nowelizacji przepisów prawa w zakresie istotnym dla prowadzonej przez Klienta działalności)
  • analizę treści projektów umów i konstruowanie umów zawieranych przez Klienta,
  • rejestrację spółek i innych osób prawnych oraz organizacji (fundacje, stowarzyszenia, izby gospodarcze)
  • udział w posiedzeniach organów spółek oraz sporządzanie dokumentów korporacyjnych (umowy spółek, statuty, projekty uchwał organów, regulaminy wewnętrzne – pracy, wynagradzania etc.)
  • dochodzenie należności na drodze pozasądowej oraz sądowej,
  • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami uprawnionymi do rozpoznawania spraw,
  • obsługa transakcji, procesów inwestycyjnych, negocjacji, w których uczestniczy  Klient.

Skontaktuj się!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Anna Żarnowiecka danych osobowych podanych w formularzu.

Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza jest Adwokat Anna Żarnowiecka Kancelaria Adwokacka z siedzibą ul. Francesco Nullo 38/28, 31-543 Kraków.

Informuję, że Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych wyszczególnionych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłane zapytanie.

Informuję, że masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.