Kancelaria Adwokacka Kraków

Sprawy karne

Kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego

Reprezentując zarówno klientów popierających oskarżenie, jak i w szczególności tych przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne na wszystkich jego etapach (obrona w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym, sprawy związane z wykonaniem kary).

Dążąc w pierwszej kolejności do najpełniejszej realizacji interesów Klienta poprzez zakończenie postępowania na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe, w wyniku jego umorzenia na etapie postępowania przygotowawczego lub zakończenie w ramach wstępnych czynności sądowych.

Skontaktuj się!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Anna Żarnowiecka danych osobowych podanych w formularzu.

Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza jest Adwokat Anna Żarnowiecka Kancelaria Adwokacka z siedzibą ul. Francesco Nullo 38/28, 31-543 Kraków.

Informuję, że Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych wyszczególnionych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłane zapytanie.

Informuję, że masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.